Parròquia Sant Joan Baptista

Sant Feliu de Llobregat                           LA 1ª PIEDRA                                                                                                 CONSTRUCIÓN DEL TEMPLO