Parròquia Sant Joan Baptista

Sant Feliu de Llobregat

La primera piedra