Parròquia Sant Joan Baptista

Sant Feliu de Llobregat
                                    Direcciones de interés:          

Prroquia sant llorenc                                                Blog de la parroquia   

Bisbat Sant Feliú                                                     

Seminari Barcelona 

Ayuntamiento de sant Feliú

Ermita de la Salut    

 Col-legi Mare de Deu de la Mercè

Escola Verge de la Salut ( los pdres)

Col-legi Bon Salvador

  Cáritas Diocesana

Articulos religiosos y para el culto


    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(imagen) VIRGEN PEREGINA MADRE TRES VECES ADMIRABLE